Érettségi

A 2017/18-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának nyilvános anyagai:

 

Érettségi vizsgaidőpontok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_vizsgaidopontok

Érettségi vizsgakövetelmények:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgakovetelmenyek2017

Érettségi vizsgadíjakra vonatkozó információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak

 

Iskolánkban a 2017/18-as tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők az alábbi tantárgyakból jelentkezhetnek pótló, javító, kiegészítő vagy ismétlő vizsgára:

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • angol nyelv
  • német nyelv
  • biológia
  • informatika
  • földrajz
  • fizika
  • testnevelés

 

A jelentkezéshez szükséges: gimnáziumi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány (amennyiben van), törzslapkivonat, személyigazolvány, lakcímkártya.

Jelentkezés: 2018. február 15-ig a gimnázium titkárságán 8.00 és 15.00 óra között. További információk a 34/353708 telefonszámon kérhető.

A jelentkezési lapot az intézményben töltjük ki, s a vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekket is az intézményben adunk.