Érettségi

A 2018/19-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának nyilvános anyagai:

Érettségi vizsgaidőpontok:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2019tavasz/vizsgaidopontok_2019_maj-jun.pdf

Érettségi vizsgakövetelmények:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgakovetelmenyek2017

Érettségi vizsgadíjakra vonatkozó információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgadijak

Iskolánkban a 2017/18-as tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők az alábbi tantárgyakból jelentkezhetnek pótló, javító, kiegészítő vagy ismétlő vizsgára:

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • angol nyelv
  • német nyelv
  • biológia
  • informatika

 

A jelentkezéshez szükséges: gimnáziumi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány (amennyiben van), törzslapkivonat, személyigazolvány, lakcímkártya.

Jelentkezés: 2019. február 15-ig a gimnázium titkárságán 8.00 és 15.00 óra között. További információk a 34/353708 telefonszámon kérhető.

A jelentkezési lapot az intézményben töltjük ki, s a vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekket is az intézményben adunk.